Γονίδιο DYSF - Μυϊκή δυστροφία limb-girdle τύπου 2B (Muscular dystrophy, limb-girdle, type 2B)