Γονίδιο DOK7 - Συγγενές μυασθενικό σύνδρομο 10 (Myasthenic syndrome, congenital, 10)