Γονίδιο DMD - Μυϊκή δυστροφία Duchenne/Becker μόνο για σημειακές μεταλλάξεις (Duchenne muscular dystrophy for point mutations only)