Γονίδιο DES - Μυοπάθεια myofibrillar 1 (Myopathy, myofibrillar 1)