Γονίδιο CRX - Δυστροφία κώνου ράβδου του αμφιβληστροειδούς (Cone-rod retinal dystrophy-2)