Γονίδιο COL4A1 - Κληρονομική αγγειοπάθεια συνοδευόμενη με νεφροπάθεια, ανευρύσματα και μυϊκές κράμπες (Angiopathy, hereditary, with nephropathy, aneurysms, and muscle cramps; Porencephaly 1)