Γονίδιο CNGB1 - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 45 (Retinitis pigmentosa 45)