Γονίδιο CLCN1 - Υπολειπόμενη συγγενής μυοτονία (Myotonia congenita, recessive)