Γονίδιο CHRND - Σύνδρομο πολλαπλού πτερυγίου (Multiple pterygium syndrome, lethal type)