Γονίδιο CHRNB1 - Συγγενές μυασθενικό σύνδρομο 2Α (Myasthenic syndrome, congenital, 2A, slow-channel)