Γονίδιο CERKL - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 26 (Retinitis pigmentosa 26)