Γονίδιο CDH23 - Αυτοσωματική υπολειπόμενη βαρηκοϊα (Deafness, autosomal recessive 12)