Γονίδιο CA4 - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 17 (Retinitis pigmentosa 17)