Γονίδιο BAG3 - Διατατική καρδιομυοπάθεια, 1ΗΗ (Cardiomyopathy, dilated, 1HH)