Γονίδιο ARL6 - Σύνδρομο Bardet-Biedl 3 (Bardet-Biedl 3 syndrome )