Γονίδιο APP - Οικογενής νόσος Alzheimer τύπου 1 (Alzheimer disease 1, familial)