Γονίδιο ACTN2 - Διατατική καρδιομυοπάθεια, 1ΑΑ, με ή χωρίς LVNC (Cardiomyopathy, dilated, 1AA, with or without LVNC)