Γονίδιο ACTA2 - Οικογενές αορτικό ανεύρυσμα 6 (Aortic aneurysm, familial thoracic 6)