Γενωμική ανάλυση για σύνδρομα Short & Long QT - 12 γονίδια NGS minimal panel

Οι καρδιακές αρρυθμίες αποτελούν παγκοσμίως μια από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας. Οι συγγενείς καρδιακές αρρυθμίες αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα από καρδιακές διαταραχές, που προκύπτουν από αλλοιώσεις στις ηλεκτρο-φυσιολογικές ιδιότητες της καρδιάς. Συγκεκριμένα, η συντονισμένη καρδιακή δραστηριότητα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το συγχρονισμένο και διαδοχικό άνοιγμα και κλείσιμο διαύλων ιόντων σε απόκριση προς το ηλεκτρικό δυναμικό και μεταδίδουν το δυναμικό δράσης σε κάθε διαμέρισμα της καρδιάς.

Παρά το γεγονός ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες συμβάλλουν σαφώς στην αρρυθμογένεση, οικογενειακές και πληθυσμιακές μελέτες έχουν αποδείξει την ύπαρξη γενετικής αιτιολογίας. Για παράδειγμα, μεταλλάξεις σε >20 γονίδια, που κωδικοποιούν και ρυθμίζουν ειδικά κανάλια-διαύλους ιόντων, συνδέονται με διάφορες μορφές αρρυθμιογόνων διαταραχών, που συμβαίνουν σε μια κατά τα άλλα δομικά φυσιολογική καρδιά.

Μια τέτοια πάθηση είναι για παράδειγμα τα σύνδρομα Short QT (SQTS) και Long QT (LQTS), που συνδέονται με μεταλλάξεις σε περίπου 12 διαφορετικά γονίδια, που κωδικοποιούν για διαύλους ιόντων και χαρακτηρίζονται από αυξημένο κίνδυνο θανατηφόρων αρρυθμιών.

Το σύνδρομο Short QT (SQTS) εκδηλώνεται με μείωση του διαστήματος QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κι αν δεν αντιμετωπιστεί, η αρρυθμία που προκαλείται μπορεί να οδηγήσει σε μια ποικιλία από συμπτώματα, όπως ζάλη και λιποθυμία (συγκοπή) έως σε καρδιακή ανακοπή και αιφνίδιο θάνατο. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν οποιαδήποτε στιγμή, από την πρώιμη βρεφική ηλικία μέχρι και πολύ αργότερα στη ζωή. Αυτή η διαταραχή μπορεί να εξηγήσει ορισμένες περιπτώσεις του συνδρόμου αιφνίδιου βρεφικού θανάτου (SIDS), που αποτελεί μια σημαντική αιτία τους ανεξήγητου θανάτου σε νεογνά μικρότερα του 1 έτους. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι με SQTS μπορεί να μην αντιμετωπίσουν ποτέ προβλήματα υγείας που συνδέονται με την πάθηση.

Αντίστοιχα, το σύνδρομο Long QT (LQTS) είναι μια γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την παράταση του διαστήματος QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και μια τάση για κοιλιακή ταχυκαρδία τύπου torsades de pointes, που συχνά οδηγούν σε λιποθυμία, καρδιακή ανακοπή ή αιφνίδιο θάνατο συνήθως σε νεαρά, κατά τ' άλλα υγιή άτομα.

Εκτελούμε ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, με τη τεχνική Next Generation Sequencing (NGS) σε ειδικό αναλυτή Genome Analyzer - Ion Proton, όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων (splice sites) των παρακάτω 12 γονιδίων και τύπων Short QT (SQTS) και Long QT (LQTS):

GENE

OMIM GENE

OMIM DISEASE

OMIM DISEASE

INHERITANCE (AR, AD, XL)

AKAP9

604001

611820

Long QT syndrome-11

AD

ANK2

106410

600919

Long QT syndrome 4

AD

CACNA1C

114205

601005

Long QT-Timothy syndrome

AD

CAV3

601253

607801

Long QT syndrome 9

AR

KCNE1

176261

612347

Long QT syndrome 5; Jervell and Lange-Nielsen syndrome 2

AR, AD

KCNE2

603796

613693

Long QT syndrome 6

AD

KCNH2

152427

613688; 609620

Long QT syndrome 2; Short QT syndrome 1

AD

KCNJ2

600681

609622; 170390

Short QT syndrome 3; Andersen syndrome

AD

KCNQ1

607542

192500; 609621; 220400

Long QT syndrome 1; Short QT syndrome 2; Jervell and Lange-Nielsen syndrome

AR, AD

SCN4B

608256

611819

Long QT syndrome-10

AD

SCN5A

600163

603830; 608567

Long QT syndrome-3; Sick sinus syndrome 1

AD, AR

SNTA1

601017

612955

Long QT syndrome 12

AD

που μας επιτρέπει με τη βοήθεια σύνθετων και εξειδικευμένων εργαλείων βιοπληροφορικής την ανίχνευση ~95-98% των παθολογικών μεταλλάξεων των γονιδίων και των συνδρόμων.

Όπου αυτό είναι εφικτό ή/και αναγκαίο, εκτελείται και επιπλέον ανάλυση MLPA για την ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών των γονιδίων (βλέπε την τελική αντίστοιχη έκθεση αποτελεσμάτων).

Η εξέταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και σύνθετη, επομένως είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να εκτιμηθούν από εξειδικευμένη ομάδα κλινικών και μοριακών γενετιστών, που εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.


Η InterGenetics έχει πιστοποιηθεί ως Ion Torrent™ Certified Service Provider for Ion AmpliSeq sequencing στην πλατφόρμα Ion Proton.