Γενετική ταυτοποίηση παππού - γιαγιά - τέκνου

Το τεστ παππού-γιαγιά-τέκνου προσδιορίζει τη στατιστική πιθανότητα ότι ένα άτομο είναι πράγματι ο βιολογικός παππούς ή γιαγιά ενός παιδιού. Αυτό το τεστ DNA απαιτεί τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός πιθανού παππού και της γιαγιάς καθώς και το παιδί. Οι βιολογικοί γονείς συμβάλλουν εξίσου στο DNA του παιδιού τους, έτσι ώστε το ήμισυ του DNA του προέρχεται από το κάθε γονέα. Όταν το παιδί αυτό γίνει πατέρας, αυτός με τη σειρά του συμβάλλει στο ήμισυ του DNA του παιδιού του. Ως εκ τούτου, το ήμισυ του DNA του εγγονού προέρχεται από τους παππούδες και γιαγιάδες.

Επίσης το τεστ αυτό είναι χρήσιμο όταν ο φερόμενος πατέρας δεν είναι σε θέση να ελεγχθεί. Τότε είναι δυνατόν να αναλυθεί το DNA ενός ή και των δύο γονέων του, αν αυτοί είναι στη ζωή.

Σε αντίθεση με ένα κλασσικό τεστ πατρότητας, που παρέχει πάντα ένα οριστικό αποτέλεσμα με πιθανότητα>99,99%, το τεστ παππού-γιαγιά-τέκνου είναι κάπως διαφορετικό. Όταν διεξάγεται ένα τεστ παππού-γιαγιά-τέκνου, το εργαστήριο θα προσδιορίσει το γενετικό προφίλ των εξεταζόμενων και με βάση τους πολυμορφισμούς του κάθε ατόμου προσδιορίζεται ένας στατιστικός δείκτης–likelihood ratio. Εάν ο δείκτης είναι ίσος ή μικρότερος από 1, αυτό υποδηλώνει μη-συγγένεια, ενώ εάν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος από 1, αυτό υποδεικνύει ότι τα δύο άτομα είναι πιο πιθανό να έχουν βιολογική σχέση παππού/γιαγιά με το παιδί. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η πιθανότητα και για το λόγο αυτό συχνά χρειάζεται να αναλυθούν πολλοί πολυμορφικοί δείκτες (π.χ. >30), ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη τιμή.

Ανάλογα με τη περίπτωση, χρησιμοποιούμε πολλές δεκάδες διεθνώς αποδεκτούς και πιστοποιημένους πολυμορφικούς δείκτες STR's (τουλάχιστο 30), καθώς κι άλλους πολυμορφικούς δείκτες STR's του χρωμοσώματος Χ, για την εξαγωγή του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού πιθανότητας (likelihood ratio). Για τον υπολογισμό και την εξαγωγή της πιθανότητας χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό και την απαραίτητη πιστοποιημένη βάση δεδομένων της συχνότητας των STR's στον ελληνικό πληθυσμό, προσφέροντας μοναδική αξιοπιστία κι ασφάλεια.

Ειδικότερα σε περιπτώσεις με άρρενα τέκνα και παππού, εξετάζουμε πολλαπλούς δείκτες STS του χρωμοσώματος Υ (Y-haplotype) και με τον τρόπο αυτό ταυτοποιείται απόλυτα η πατρογονική κληρονομιά, αφού το χρωμόσωμα Y πάντα κληρονομείται από τον πατέρα στο γιό του κι ούτω καθεξής.