Γενετική ταυτοποίηση αδελφών

Το τεστ αυτό προσδιορίζει τη στατιστική πιθανότητα δύο ή περισσότερα πρόσωπα να συνδέονται ως βιολογικά αδέλφια ή αδελφές. Συνήθως εφαρμόζεται όταν ένα κλασσικό τεστ πατρότητας δεν είναι εφικτό κι έτσι είναι το μόνο μέσο για τη διαπίστωση πατρότητας είναι η εξέταση των παιδιών του πιθανού πατέρα για να δούμε αν έχουν σχέση μεταξύ τους.

Σε αυτό το τεστ, τα δύο ή περισσότερα αδέλφια που εξετάζονται δεν είναι απαραίτητο να έχουν κοινούς όλους τους πολυμορφικούς δείκτες, όπως π.χ. ο πατέρας και το παιδί. Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της σύγκρισης στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε στατιστική ανάλυση, προσπαθώντας να διαπιστώσουμε ποιό είναι το ενδεχόμενο τα δυο πιθανά αδέλφια να έχουν κοινούς και τους δύο γονείς, ένα γονέα κοινό, ή ότι δεν έχουν κοινούς γονείς.

Σε αντίθεση με ένα κλασσικό τεστ πατρότητας, που παρέχει πάντα ένα οριστικό αποτέλεσμα με πιθανότητα >99,99%, το τεστ DNA αδελφών είναι κάπως διαφορετικό. Όταν διεξάγεται ένα τεστ DNA αδελφών, το εργαστήριο θα προσδιορίσει το γενετικό προφίλ των αδελφών και με βάση τους πολυμορφισμούς του κάθε ατόμου προσδιορίζεται ένας στατιστικός δείκτης –likelihood ratio. Εάν ο δείκτης είναι ίσος ή μικρότερος από 1, αυτό υποδηλώνει μη-συγγένεια, ενώ εάν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος από 1, αυτό υποδεικνύει ότι τα δύο άτομα είναι πιο πιθανό να είναι πλήρη ή ετεροθαλή αδέλφια. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η πιθανότητα και για το λόγο αυτό συχνά χρειάζεται να αναλυθούν πολλοί πολυμορφικοί δείκτες (π.χ. >30), ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή τιμή.

Ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιούμε πολλές δεκάδες διεθνώς αποδεκτούς και πιστοποιημένους πολυμορφικούς δείκτες STR's (τουλάχιστον 30), καθώς κι άλλους πολυμορφικούς δείκτες STR's του χρωμοσώματος Χ, για την εξαγωγή του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού πιθανότητας (likelihood ratio). Για τον υπολογισμό και την εξαγωγή της πιθανότητας χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό και την απαραίτητη πιστοποιημένη βάση δεδομένων της συχνότητας των STR's στον ελληνικό πληθυσμό, προσφέροντας μοναδική αξιοπιστία κι ασφάλεια.