Επίπεδα οξυκαρβαζεπίνης (TRILEPTAL)


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Παρασκευή