Ειδικό πακέτο γενετικών εξετάσεων ελέγχου καθ’εξιν αποβολών

Ο έλεγχος καθ’εξιν αποβολών στη γυναίκα περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις: