Δυσκινησία κροσσών (Ciliary dyskinesia, primary, 6) - γονίδιο TXNDC3