Απολιποπρωτεϊνη Α & B


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά μαζί και χωριστά για την κάθε απολιποπρωτεϊνη