Αντισώματα Rickettsia Conori IgG, IgM


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται σε 7 ημέρες απο την ημέρα λήψης του δείγματος