Αντισώματα λείων μυϊκών ινών (ASMA)


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται σε 48 ώρες απο την ημέρα λήψης του δείγματος