Αντισώματα HIV1/HIV2/HIV Ag(p24)


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά