Αντισώματα ενδογενούς παράγοντα (IFA)


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Τρίτη & Παρασκευή