Αντισώματα έναντι Τ-λεμφοτρόπων Ιών I & II


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Παρασκευή