Αντισώματα Βρουκέλλας IgA, IgG, IgM


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Πέμπτη