Αντισώματα β2 Γλυκοπρωτεϊνης-I IgA, IgG, IgM


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Τρίτη & Παρασκευή