Αντισώματα Αντιπυρηνικά (ΑΝΑ)



  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά