Αντισώματα Αντιμιτοχονδριακά (ΑΜΑ)


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά