Αντισώματα Anti-RNA


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται κατόπιν συνεννόησης