Αντισώματα Αιμοπεταλίων IgG, IgM, IgA


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Παρασκευή