Αντισπερμικά αντισώματα


  • Δείγμα από ορό ή σπέρμα
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Παρασκευή