Ανίχνευση και γονοτύπιση του ιού των κονδυλωμάτων (HPV)Ο ιός είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενος και μερικοί τύποι του ενέχονται τόσο στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, όσο και σε άλλες νεοπλασίες.

Όπως πολλά από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα έτσι και η μόλυνση με τον ιό των θηλωμάτων συχνά δεν εμφανίζει συμπτώματα, με αποτέλεσμα τα άτομα μη γνωρίζοντας ότι είναι μολυσμένα, να μεταδίδουν τον ιό ή να εμφανίζουν επιπλοκές.

Έχουν περιγραφεί πάνω από 60 γονότυποι του ιού που διαχωρίζονται σε χαμηλού κινδύνου και σε υψηλού κινδύνου για νεοπλασίες.

Στο εργαστήριο μας εφαρμόζεται η απευθείας ανίχνευση του DNA του ιού με ειδική multiplex αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης – PCR και ταυτόχρονη γονοτύπιση του ιού, για να διαπιστωθεί η ομάδα κινδύνου.

Ταυτοποιούνται 25 γονότυποι:

  • 11 χαμηλού κινδύνου: 6, 11, 34, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 70, 74 και
  • 14 υψηλού κινδύνου: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 και 68


ΛΗΨΗ: Επίχρισμα τραχήλου ή προϊόν βιοψίας.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Το δείγμα διατηρείται στους 4 °C και αποστέλλεται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο στο εργαστήριο. Θα σας αποσταλεί το υλικό μεταφοράς ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε στειλεό με ξύλινη λαβή για τη λήψη.


Η εξέταση εκτελείται σε 5 ημέρες