α1-αντιθρυψίνη


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά