• Μέλος δύο επιτροπών της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής της Γαλλίας ο Καθ. Κ. Πάγκαλος
  • Συνέντευξη του Καθ. Κωνσταντίνου Πάγκαλου στο κανάλι της Βουλής, 25/11/2018
  • Πρόσκληση της American Society of Human Genetics στον Καθ. Κ. Πάγκαλο, για προφορική παρουσίαση κλινικής έρευνας της InterGenetics σχετική με την προγεννητική διάγνωση γονιδιακών ανωμαλιών που συνδέονται με υπερηχογραφικά ευρήματα στην κύηση
  • Ο Νέος Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων