Διεθνείς Συνεργασίες


Πρόσφατα η InterGenetics εξασφάλισε αποκλειστική συνεργασία με την αγγλική εταιρεία Genomis Ltd (UK), για την εκτέλεση γενωμικών εξετάσεων και ιδιαίτερα νέων πρωτοποριακών τεστ, όπως για παράδειγμα:

  • το τεστ Progenomis® , που απευθύνεται σε μέλλοντες γονείς,
  • το τεστ Fertilitis® , που απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα αναπαραγωγής,
  • το τεστ Fetalis®, που εφαρμόζεται προγεννητικά σε έμβρυα που παρουσιάζουν διάφορες ανωμαλίες διάπλασης στους υπέρηχους,
  • το τεστ Preventomis® , που στοχεύει στην πρόληψη γενετικών νοσημάτων στους ενήλικες

κι άλλα πολλά γενωμικά τεστ με ευρύτατες κλινικές εφαρμογές.